Vælg en side

Er skolens indeklima sundt nok på 4 centrale områder?

Danske skoler og uddannelsesinstitutioner er slet ikke så sunde at opholde sig i, som de fleste af os går rundt og tror. Dårligt indeklima er skyld i massive koncentrationsproblemer hos såvel lærere som elever og resulterer i unødvendigt mange sygedage. I disse corona-tider er det samtidig værd at mindske risikoen for smittespredning. Det anbefales at måle kvaliteten af skolens indeklima på 4 centrale områder. Sunde lærere og elever trives bedre og får mere ud af undervisningen. Det er logisk, og vi danskere tager nærmest for givet, at vores skoler er sunde. Danmark er jo et af verdens mest gennemkontrollerede samfund, og sundhedsmyndighederne er her og dér og alle vegne. Det er desværre en sandhed med modifikationer. Realiteten er, at flertallet af danske skoler og uddannelsesinstitutioner blev bygget i en tid, hvor der ikke var samme fokus på indeklima og sundhed som i dag. I sin tid handlede det primært om at skaffe plads nok til de mange nye elever, der billedlig talt strømmede fra markerne ind på skolebænken.

Smittespredning og andre udfordringer

I dag ved vi, at de gamle lokaler og materialer er delvis uegnede til at matche det 21. århundredes udfordringer. Da man byggede skolerne, var der ikke noget, der hed coronavirus og smittespredning. Der opstod ganske vist epidemiske sygdomme, men det tog materialevalget ikke højde for. Computere og klimaændringer fandtes heller ikke i de gode, gamle dage, og det var utænkeligt, at eleverne råbte højere end læreren. Det kan lyde voldsomt, men faktum er, at lærere og elever i dag skal arbejde 5-8 timer i en giftig atmosfære fyldt med elektronisk stråling, kraftige lys-, lyd- og temperaturpåvirkninger, lugte fra mennesker og madpakker mv. Og i foråret 2020 måtte skolerne sande, at de har fået endnu et problem på halsen. Risikoen for, at sygdomsvirus spreder sig hurtigt fra ét menneske til mange og bliver til et samfundsanliggende.

Hvordan er indeklimaet på din skole?

Hånden på hjertet, hvordan er sundhedstilstanden på din skole? Kan du med sikkerhed påstå, at indeklimaet er perfekt i samtlige skolens lokaler? Er luften sund at indånde – falder lyset altid rigtigt – er akustikken optimal – er temperaturen behagelig både sommer og vinter – og er jeres APV uden anmærkninger? Og ikke mindst: Er jeres indendørs materialer af en kvalitet, der mindsker smittespredning? Trist nok viser det sig, at mange danske skoler og institutioner ikke engang lever op til FN’s Verdensmål, som jo er ret basale. De problemer, som FN adresserer, er ikke kun ulandsproblemer, men eksisterer i høj grad også her i vores rige lande.

En tilstandsrapport kan være løsningen

Hvis du har en mistanke om, at ikke alt er, som det skal være, kan du anmode om at få udarbejdet en tilstandsrapport for skolen. Tilstandsrapporten vil give et overblik over den øjeblikkelige sundhedstilstand overalt på skolen og anvise forslag til forbedringer inklusive et skøn over udgifterne. Helt aktuelt vil tilstandsrapporten naturligvis også omfatte muligheder for at mindske smittespredning gennem valg af særlige tekstiler og målrettet rengøring. Ud over konkrete forbedringer af indeklimaet fører rapporten i mange tilfælde til besparelser på skolens varmeregnskab ved at påpege områder, der kan energioptimeres. Her vil bæredygtige materialer som regel blive prioriteret.

Tilstandsrapport udarbejdet af specialister

Det er virksomheden Living Art A/S, der udarbejder tilstandsrapporter for offentlige institutioner og kontorer.

Living Art har et team af indeklimaspecialister, som minutiøst gennemgår skolen indvendigt og udvendigt og efterfølgende skriver en detaljeret rapport om følgende hovedområder: Lys, luft, lyd og temperatur i klasselokaler, faglokaler og fællesrum.
Skolen beslutter selv, om man ønsker at følge rapportens råd og anvisninger.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret